Mô cấy ngực nam, bắp chân, bắp tay, túi giãn da, tinh hoàn-Polytech Đức sx

Mô cấy ngực nam, bắp chân, bắp tay, mô cấy giãn da, tinh hoàn nhân tạo, Hãng Polytech, Đức sản xuất

Mô cấy ngực nam, bắp chân, bắp tay, mô cấy giãn da, tinh hoàn nhân tạo-Hãng Polytech, Đức sản xuất